Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Uruchomienie zakładu produkującego innowacyjne systemy oddymiania
kluczem do sukcesu firmy Duct Engineering Spółka z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

„Fundusze Europejskie dla Małopolski”