Przewody oddymiające

Mogą być stosowane zarówno w instalacjach nawiewnych jak i wywiewnych.

Zadaniem instalacji oddymiających jest usuwanie gorących gazów i dymu z obszaru objętego pożarem w celu ułatwienia ewakuacji ludzi oraz umożliwienia akcji gaśniczej.

Służą do budowy poziomych instalacji wentylacji oddymiającej jednostrefowej w budynkach dowolnego typu. W instalacjach tego typu nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych płyt ognioodpornych lub wełny mineralnej. Pozwala to znacznie zredukować koszt takiej instalacji, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.